Że ĄĘ, czyli mydło, ekologia i jeden wzór chemiczny